ΕΟΟ

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
ΔΙΕΘΝΗ FDI Παρέμβαση Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για την ενσωμάτωση της Στοματικής Υγείας στο Σχέδιο Πολιτικής Δήλωσης 2018 των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα