ΕΟΟ

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018
Ε.Ο.Ο. Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 28-6-2015

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
  ΚΑΛΟΪΔΟΥ ΑΛΙΚΗ
  ΑΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΔΕΜΙΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
  ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ