ΕΟΟ

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019
Ε.Ο.Ο.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα links για να βρείτε τη διαδικασία υποβολής και την αίτηση που σας αφορά:

1.     Βεβαιώσεις Άδειας Άσκησης Οδοντιατρικού Επαγγέλματος

pdf Ενημερωτικό διαδικασίας για ΑΔΕΙΕΣ
pdf 1α. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
pdf 2α. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤ. (για αλλοδαπούς που έλειξε η άδεια)
pdf Δεν έχω καταδικαστεί - Υπεύθυνη Δήλωση

2.     Τίτλοι Ειδικότητας

pdf Ενημερωτικό διαδικασίας για ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
pdf 8. Αίτηση συμμετοχής επαν-εξετάσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
pdf 7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εντός των ημερών θα αναρτηθούν όλες οι πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται για :

3.     Πιστοποιητικό Υφιστάμενης/Ορθής Επαγγελματικής Κατάστασης

pdf N 4600 - 2019 ΦΕΚ A 43, 9-3-19. Αδειες άσκησης επαγγέλματος
pdf N 4025- 2011 ΦΕΚ A Τ 228, 2-11-2011, Αδειες Ασκησης από Ε.Ο.Ο.
pdf ΦΕΚ 1372, 22-4-2019. Δικαιολογητικά αιτήσεων