ΕΟΟ

Κυριακή, 21 Απριλίου 2019
ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

Νέα από Ελλάδα

pdf εισερχ. 148, Παράταση θητείας μελών εξεταστικών Επιτροπών ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
pdf εισερχ. 144, Ημερομηνία διεξαγωγής εξετασεων ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΤΡΕΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
pdf εισερχ. 149, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
pdf εισερχ. 2003, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Απόφαση - Προκήρυξη θέσης Οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ.
pdf εισερχ. 2009, 20-12-18 από ΥπΥγ, Δνση ΙατρΕπαγΥγ,ΤμΙατ,Οδ_96622,11-12-18-ορθ επαν. Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Δεκεμβρίου 2018
pdf εισερχ. 1990, 14-12-18 από ΑΑΔΕ_ΔΕΑΦ 1184793, 13-12-18. Τροπ. ΥπΑπ για αποδοχή πληρωμών με καρτα
pdf εισερχ. 1998, 18-12-18 από ΑΑΔΕ_ΠΟΛ 1221

Περισσότερα Άρθρα...