ΕΟΟ

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018
ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Οδοντιατρείου, εξεταστικής περιόδου Ιούνιος 2017 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις