ΕΟΟ

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αγγελίες

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των αγγελιών και δεν το πιστοποιεί


Αγγελίες σχετικές με πώληση ή ενοικίαση οδοντιατρείων

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των αγγελιών και δεν το πιστοποιεί

Αγγελίες σχετικές με Προσφορά Εργασίας ή Συστέγαση Οδοντιάτρων

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των αγγελιών και δεν το πιστοποιεί 

* Οι αγγελίες θα παραμένουν αναρτημένες για ένα μήνα. Ο ενδιαφερόμενος που θέλει επανάληψη της αγγελίας, να την επαναπροωθήσει