ΕΟΟ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΑΔΕ: Τροποποίηση της .1037/25.1.2019 (Β΄ 213) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικου έτους 2018 των νομικών προσώπων