ΕΟΟ

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Μεταφορά της διεξαγωγής του Ετήσιου Συνεδρίου της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος από 27-28 Μαρτίου 2020 στις 13-14 Νοεμβρίου 2020