ΕΟΟ

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
ΔΙΕΘΝΗ CED Δελτίο Τύπου- ΣΕΟ και ADEE ζητούν συμμόρφωση με την Οδηγία για τα Επαγγελματικά Προσόντα (PQD)