ΕΟΟ

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
ΔΙΕΘΝΗ CED Ενημέρωση από το ΣΕΟ: Κατάργηση της Ομάδας Εστιασμένης Συζήτησης της CEN – Τυποποίηση Υπηρεσιών Υγείας