ΕΟΟ

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
ΔΙΕΘΝΗ CED Ψήφισμα ΣΕΟ 16.11.2018 – Για την κοινή χρήση δεδομένων ως μέρος της eΥγείας: Ροή εργασίας, Συνταγογράφηση και Προστασία