ΕΟΟ

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
ΔΙΕΘΝΗ CED

Διεθνή Θέματα - CED

 w ΔΗΛΩΣΗ ΣΕΟ_CAD_CAM_2018_074
 w ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΑ ΥΓΕΙΑ στη ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 w A.Π. 688 DISCONTINUATION STANDARDS HEALTHCARE SERVICES
 pdf ANΑΦΟΡΑ Γ.Γ ΕΟΟ_Ι.ΤΖΟΥΤΖΑ_CED EVENT_INEQUALITIES REPORT
 word A.Π.750_19.6.2018_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_CED FOCUS ON HEALTH INEQUALITIES
 word Α.Π.688_30.5.2018_Εll_DISCONTINUATION_STANDARDS_HEALTHCARE SERVICES

Περισσότερα Άρθρα...