ΕΟΟ

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
ΔΙΕΘΝΗ FDI Παρέμβαση Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για την ενσωμάτωση της Στοματικής Υγείας στο Σχέδιο Πολιτικής Δήλωσης 2018 των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα