ΕΟΟ

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ε.Ο.Ο. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή