ΕΟΟ

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ε.Ο.Ο. Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας της 20-9-2019 για τα κοινωνικά αγαθά του ρεύματος και του νερού