ΕΟΟ

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Υπουργείο Υγείας

Υπoυργείο Υγείας

pdf Παράταση έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος από Περιφέρειες
pdf Ενημερωτική εγκύκλιος για παράταση
pdf Εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011
pdf Εγκύκλιος του Υπ. Υγείας για τα Σπάνια Νοσήματα
pdf Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την απαγόρευση του Καπνίσματος
pdf Ενημέρωση από το Υπ. Υγείας για την διαδικασία χορήγησης αδειών Άσκησης Επαγγέλματος
pdf Ενημέρωση από το Υπ. Υγείας για τη συστέγαση Οδοντιάτρων διαφορετικών ειδικοτήτων
pdf Απάντηση Υπουργειου για συστεγαση παιδοδοντιατρειου