ΕΟΟ

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
Ε.Ο.Ο. Αρχαιρεσίες Ε.Ο.Ο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1026/80 είχαν προκηρυχθεί οι αρχαιρεσίες της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας με απόφαση του Δ.Σ. για την 29/4/2012. Λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών την 6η Μαΐου 2012 και σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 4 του Ν. 2920/2001, κατατέθηκε αίτηση στον Υπουργό Υγείας αναστολής των αρχαιρεσιών και την μετάθεσή τους την 10/6/2012.

pdf Προκήρυξη Αρχαιρεσιών
pdf Αναστολή των Αρχαιρεσιών της Ε.Ο.Ο.
pdf Έγγραφο Παράτασης Αρχαιρεσιών
pdf Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
pdf Προκύρηξη Αρχαιρεσιών 10-06-12
pdf 01-06-2012 Πρόεδροι - Εκλέκτορες / Παράταση Διενέργειας εκλογών Ε.Ο.Ο. για 1η Ιουλίου 2012
pdf Απόφαση Υπουργού για παράταση αρχαιρεσιών ΕΟΟ 01-06-2012
pdf Προς Υπουργό Υγείας - Ζητάμε παράταση της αναβολής Εκλογών 2012 για 01-07-2012
pdf Αλλαγή Τόπου Διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης