ΕΟΟ

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
Ε.Ο.Ο. Μήνυμα Προέδρου

Εληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) είναι το Δευτεροβάθμιο Κεντρικό Συντονιστικό Οργανο και η Εποπτεύουσα Οργάνωση όλων των Οδοντιάτρων και των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας.

Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και έχει την έδρα της στην Αθήνα.

Ο σκοπός της Ε.Ο.Ο., έτσι όπως απορρέει από το Ν. 1026/1980, είναι:

  • Να εποπτεύει την τήρηση των κανόνων της οδοντιατρικής δεοντολογίας και την προαγωγή των ηθών και εθίμων του Οδοντιατρικού επαγγέλματος.
  • Να γνωματεύει επί σχεδίων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων σχετικών με την δημόσια υγεία και ιδιαιτέρως την στοματική υγεία.
  • Να παρακολουθεί την ανάπτυξη και εξέλιξη της οδοντιατρικής επιστήμης και να εκφράζει γνώμη επί θεμάτων οδοντιατρικής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακής επιμόρφωσης και επιστημονικής και επαγγελματικής ενημέρωσης των Οδοντιάτρων.
  • Να υποστηρίζει τα επαγγελματικά συμφέροντα των Οδοντιάτρων.
  • Να αναπτύσσει σχέσεις  με την Διεθνή Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τις ομοσπονδίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των άλλων χωρών.

Στη σημερινή εποχή, όπου κυριαρχούν και έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, η ταχύτητα και η εγκυρότητα της πληροφορίας, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία με την νέα ιστοσελίδα της φιλοδοξεί να συμπληρώσει και να αναβαθμίσει την ενημέρωση του έλληνα οδοντιάτρου.

Σε ένα πλούσιο με υλικό ιστότοπο, ο οδοντίατρος σε όλες τις περιοχές της χώρας θα έχει άμεση πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό θεμάτων και πληροφοριών που απασχολούν  την επαγγελματική καθημερινότητα του, την επιστημονική του ανέλιξη και τις διεθνείς εξελίξεις.

Στόχος είναι, πέρα από την μονόδρομη ενημέρωση, να αναπτυχθεί και η διαδραστικότητα μεταξύ ομοσπονδίας, συλλόγων και οδοντιάτρου. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η ανάπτυξη ενός συνεχούς διαλόγου είναι απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων μας και την αναβάθμιση του κλάδου.

Η επιτυχία του νέου αυτού εγχειρήματος εξαρτάται από την συνδρομή όλων μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας επέλεξε με προσοχή την νέα δομή της ιστοσελίδας ώστε αυτή να είναι φιλική και πρακτική.

Σας καλούμε όλους να στηρίξετε τη νέα αυτή προσπάθεια παρεμβαίνοντας μέσω της νέας ιστοσελίδας ουσιαστικά, άμεσα και αποτελεσματικά με νέες ιδέες, πληροφορίες και κριτική στο έργο της Ε.Ο.Ο.

O Πρόεδρος