ΕΟΟ

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κοινό Δελτίο Τύπου των Υγειονομικών Φορέων ΤΣΑΥ μετά από τη συνάντηση της 25-5-2016, με θέμα τη δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου