ΕΟΟ

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
Ε.Ο.Ο.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα links για να βρείτε τη διαδικασία υποβολής και την αίτηση που σας αφορά:

1.     Βεβαιώσεις Άδειας Άσκησης Οδοντιατρικού Επαγγέλματος

pdf Ενημερωτικό διαδικασίας για ΑΔΕΙΕΣ
pdf Ενημέρωση για ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ εγγράφων της αλλοδαπής
pdf 1α. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
pdf 2α. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤ. (για αλλοδαπούς που έλειξε η άδεια)

pdf

Δεν έχω καταδικαστεί - Υπεύθυνη Δήλωση

pdf

SAMPLE_HEL.DENTAL ASSOC.ANNOUNCEMENT INITIATION OF DENTIST PROFES.078383-20


2.     Τίτλοι Ειδικότητας

pdf Ενημερωτικό διαδικασίας για ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
pdf Ενημέρωση για ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ εγγράφων της αλλοδαπής
pdf 8. Αίτηση συμμετοχής επαν-εξετάσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
pdf 7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

3.     Πιστοποιητικό Υφιστάμενης/Ορθής Επαγγελματικής Κατάστασης

pdf Ενημερωτικό διαδικασίας
w 2019 ΑΙΤΗΣΗ

pdf N 4600 - 2019 ΦΕΚ A 43, 9-3-19. Αδειες άσκησης επαγγέλματος
pdf N 4025- 2011 ΦΕΚ A Τ 228, 2-11-2011, Αδειες Ασκησης από Ε.Ο.Ο.
pdf ΦΕΚ 1372, 22-4-2019. Δικαιολογητικά αιτήσεων