ΕΟΟ

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ Παράταση της θητείας των μελών των εξεταστικών Επιτροπών ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων στην Επικράτεια πλην των εξεταστικών Επιτροπών Αθηνών και Κεντρικής Μακεδονίας με Έδρα την Θεσσαλονίκη