ΕΟΟ

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Οδοντιατρείου, εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις