ΕΟΟ

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019
ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

Νέα από Ελλάδα

pdf ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Εισερχόμενο 1746 10-10-18. Διενεργεια εξετάσεων ειδικοτήτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
pdf Εισερχ. 1299, 7-8-18 Φ 28, Αρχαιρ. ΟΣ από ΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_414,6-8-18. Νέα σύνθεση ΔΣ
pdf εισερχ. 1259, 31-7-18 Φ 45, 76.1, από ΥπΥγ,ΔνσηΙατρΕπαγΥγ,Τμ Οδτρων_57102,24-7-18. Ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
pdf eiserx. 1094, 27-6-18 Φ 45, 76 από ΥπΥγ,ΔνσηΙατρΕπαγΥγ,ΤμΟδτρων_Γ5α 47624, 15-6-18_Παραταση θητείας Επιτρ Ειδικοτήτων
pdf Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την Αθήνα περιόδου Ιουνίου 2018
pdf Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ
pdf Προκήρυξη θέσης Επιμελητή Β’ Οδοντιατρικής στο Κ.Υ.Δημητσάνας