ΕΟΟ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

Νέα από Ελλάδα

pdf εισερχ. 144, Ημερομηνία διεξαγωγής εξετασεων ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΤΡΕΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
pdf εισερχ. 149, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
pdf εισερχ. 2003, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Απόφαση - Προκήρυξη θέσης Οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ.
pdf εισερχ. 2009, 20-12-18 από ΥπΥγ, Δνση ΙατρΕπαγΥγ,ΤμΙατ,Οδ_96622,11-12-18-ορθ επαν. Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Δεκεμβρίου 2018
pdf εισερχ. 2018, 21-12-18 από 4η ΥΠΕ_51655, 20-12-18, Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Ιατρων-Οδτρων ΕΣΥ
pdf εισερχ. 2011, 20-12-18 από 5η ΥΠΕ_78814, 18-12-18, Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Ιατρων-Οδοντιάτρων ΕΣΥ
pdf εισερχ. 2003, 19-12-18 από 2η ΥΠΕ_64112, 18-12-18, Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Ιατρων ΕΣΥ

Περισσότερα Άρθρα...