ΕΟΟ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

Νέα από Ελλάδα

pdf εισερχ. 1997, 18-12-18 από 7η ΥΠΕ_24692, 17-12-18, Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Ιατρων ΕΣΥ
pdf Προκήρυξη θέσεων κλάδου ΕΣΥ
pdf ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Εισερχόμενο 1746 10-10-18. Διενεργεια εξετάσεων ειδικοτήτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
pdf Εισερχ. 1299, 7-8-18 Φ 28, Αρχαιρ. ΟΣ από ΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_414,6-8-18. Νέα σύνθεση ΔΣ
pdf εισερχ. 1259, 31-7-18 Φ 45, 76.1, από ΥπΥγ,ΔνσηΙατρΕπαγΥγ,Τμ Οδτρων_57102,24-7-18. Ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
pdf eiserx. 1094, 27-6-18 Φ 45, 76 από ΥπΥγ,ΔνσηΙατρΕπαγΥγ,ΤμΟδτρων_Γ5α 47624, 15-6-18_Παραταση θητείας Επιτρ Ειδικοτήτων
pdf Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την Αθήνα περιόδου Ιουνίου 2018