ΕΟΟ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

Νέα από Ελλάδα

pdf Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου πληροφοριών σχετικών με τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων & Πολύπλοκων Νοσημάτων
pdf 4-10-19 Οδηγίες για Εποχική Γρίπη 2019-2020.Αντιγριπικός Εμβολιασμός
pdf εισερχ. 929, 5-6-19, ΥπΥγ,ΔνσηΑνθρΔυν, ΤμΣυστΣυλΟργ_Α1β 36799,29-519 Τροπ.Εξετ. Επιτροπής ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΤΡΕΙΟΥ
pdf εισερχ. 882, 30-5-19, ΥπΥγ,ΔνσηΙατ,ΛοιπΕπιστ,ΕπαγΥγ_Γ5β, 33930, 21-5-19 Ορισμός ημερομηνιας εξετάσεων ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΤΡΕΙΟΥ
pdf εισερχ. 866, 28-5-19 Φ 45,Ειδ. ΥπΥγ,ΔνσηΙατΕπαγΥγ_Γ4α 37743,21-5-19_Αναγνωριση χρ.προϋπηρεσίας μετατασ. κλάδου ΟδΙατΦαρμΕΣΥ
pdf εισερχ. 850, 24-15-19 από 2η ΥΠΕ 1919, 23-5-19, Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Ιατρων-Οδτρων ΕΣΥ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
pdf εισερχ. 148, Παράταση θητείας μελών εξεταστικών Επιτροπών ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Περισσότερα Άρθρα...