ΕΟΟ

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019
ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

Νέα από Ελλάδα

pdf εισερχ. 2003, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Απόφαση - Προκήρυξη θέσης Οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ.
pdf εισερχ. 2009, 20-12-18 από ΥπΥγ, Δνση ΙατρΕπαγΥγ,ΤμΙατ,Οδ_96622,11-12-18-ορθ επαν. Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Δεκεμβρίου 2018
pdf εισερχ. 2018, 21-12-18 από 4η ΥΠΕ_51655, 20-12-18, Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Ιατρων-Οδτρων ΕΣΥ
pdf εισερχ. 2011, 20-12-18 από 5η ΥΠΕ_78814, 18-12-18, Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Ιατρων-Οδοντιάτρων ΕΣΥ
pdf εισερχ. 2003, 19-12-18 από 2η ΥΠΕ_64112, 18-12-18, Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Ιατρων ΕΣΥ
pdf εισερχ. 1997, 18-12-18 από 7η ΥΠΕ_24692, 17-12-18, Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Ιατρων ΕΣΥ
pdf Προκήρυξη θέσεων κλάδου ΕΣΥ

Περισσότερα Άρθρα...